Политика

 
 
 

Фирма Шамот 2000 има готовност и разполага с необходимите ресурси за разширяване на строително ремонтната си дейност.

Фирмената политика на компанията ни предвижда запазване и разширяване на добрите връзки и партньорство с всички обслужвани от нас български и чуждестранни фирми, както и сътрудничество с най-изявените и авторитетни фирми в света.

С оглед на значително увеличения производствен и кадрови потенциал и материално-техническа и технологична база след цялостното поемане на ремонтната дейност в Кумерио Мед АД – Пирдоп и КРЕМИКОВЦИ АД – София, имаме обосновани намерения за разширяване периметъра на дейността ни .

Особено внимание обръщаме на използването на нова прогресивна техника, технологии и материали в строително-ремонтната дейност, гарантиращи отлични експлотационни качества, дълготрайност на използване на съоръженията , производствени показатели, икономия на разходи и екологичност в дейността на нашите клиенти.

 
 
   История

 

   Награди