История

 
 
Фирма „Шамот-2000”ЕООД е създадена през 1990г.

Обекти на които фирмата е осъществявала дейността си през годините на съществуването си са :

Металургията
Медодобивен Комбинат “Кумерио Мед “ АД ,Пирдоп
Комбинат за непрекъснато леене на стомана – Кремиковци АД , София
Комбинат за цветни метали – КЦМ АД , Пловдив
Оловно –цинков комбинат - ОЦК – АД , Кърджали
Стоманодобивен комбинат - “Стомана индъстри” АД, Перник


Енергетиката
ТЕЦ “Бобов Дол
ТЕЦ “ СОФИЯ”
ТЕЦ “ Трайчо Костов”
ТЕЦ “ Люлин”
Топлофикация Пловдив

Стъкларската промишленост
Стъкларски завод “ Дружба “ Пловдив

Хранително- вкусовата промишленост
Захарен Комбинат “Кристал “АД
Консервен Комбинат “Пазарджик
Месокомбинат Карлово
Спиртна фабрика , Катуница
......и много други

 
 
   История

 

   Награди
 
  През 2002 год., по инвестиционни проекти на КЦМ Пловдив, завършихме сключени договори с Марубени – Япония и SGL АКОТЕК / KCH / – Германия, и ЩОЙЛЕР – Германия такива обекти като новия Цех за производство на сярна киселина и разширението на Електролитен цех в КЦМ Пловдив и Цеха за мокро извличане в ОЦК АД , Кърджали .

Успешно изпълнихме договори с ГУСВ за изграждане на Пречиствателна станция в КЦМ АД, Пловдив .

По инвестиционни проекти с Кумерио Мед Пирдоп и ЛУРГИ – Германия, завършихме изграждането на киселиноустойчивите съоръжения в новия Цех за производство на Сярна киселина а така също и реконструкцията на всички конверторни пещи в КУМЕРИО МЕД АД , Пирдоп.

В началото на 2004 г, съвместно с Ферети интернешънъл – ИТАЛИЯ изградихме и възстановихме наново основни металургични съоръжения в Стомана Индъстри, гр. Перник.

През 2006 година по договор с SKF Берингс - България изградихме пречиствателна станция за промишлени води в Завода в с.Кърнаре.

Дейността ни в Кремиковци АД започва през периода 2003-2004 г. През този период фирмата ни изпълни и предаде успешно ремонти на подобекти в КХП – Ремонт на амонячно сулфатно отделение, включващ ремонт на сграда и направа на киселиноустойчива изолация, както и площадка на кота 0,00 и на други съпътстващи подобекти.

От средата на 2005 г Фирма Шамот –2000 сключи договор с Кремиковци АД за извършване на СМР на обект “ КНРС – І ви етап”., за което сме наградени с почетен знак и грамота от Ръководството на Комбината.

През 2006 г фирмата ни беше наградена за цялостната си работа на 18 то международно строително награждаване в Мадрид, Испания, където ни беше връчена международната награда за строителство “ Ново хилядолетие “, златна значка за качество и сертификат от TRADE LEDERS CLUB.