Дейност

 
 
Предмет на дейност на “Шамот-2000” е извършването на строителни работи – всички видове общостроителни и строително ремонтни работи, инсталации и изолации, като към тях спадат:

Огнеупорни зидарии – изграждане на нови и ремонт на металургични, стъкларски, котелни пещи и др. съоръжения.

Изграждане и ремонт на киселиноустойчиви зидарии и изолации по металургични и химически съоръжения.

Химическа защита чрез гумиране – репанол и киселиноустойчива гума.

Топлинни изолации на металургично и котелно оборудване, паро и топлопроводи с използване на съвременни и екологични материали и технологии – изолации и подготовка за контрол на метала.

Антикорозионни покрития, защита и изолации.

 

 

Основна дейност на Шамот -2000 са:

Огнеупорни зидарии
Киселиноустойчиви зидарии/ изолации/
Топлинни изолации

Основни клиенти на компанията са:

Кумерио Мед АД
Кремиковци АД
Комбинат за цветни метали Пловдив

 
 
   История

 

   Награди